تولیدات، صادرات و واردات

گوشت و میوه در صدر تورم شهر و روستا +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، تورم ماهانه شهریور ماه دوباره صعودی شد. بررسی رشد قیمت ها به تفکیک روستاها و نقاط شهری در کشور نشان می دهد چند اتفاق مهم در ترکیب قیمتی روی داده است.

به طور خاص تمرکز رشد قیمت های شهری بیشتر در کالاهای غیر خوراکی و به طور مشخص در بخش خدمات بوده و در روستاها نیز خدمات و خوراکی های تازه رکورد دار سرعت افزایش قیمت بوده اند.

رکوردزنی رشد قیمت گوشت 

در آخرین ماه تابستانی در خانوراهای کشور ( به صورت کلی) تورم ماهانه گوشت قرمز و ماکیان برابر با 5.3 درصد بوده که بالاترین سطح را در میان سایر کالاها داشته است.

در بخش خوراکی ها، «سبزیجات» و «ماهی ها و صدف داران» نیز در افزایش های بعدی تورم ماهانه قرار داشته اند که به ترتیب برابر با 4.3 درصد و 3.4 درصد به دست آمده اند.

نوشته های مشابه

رشد تورم ماهانه هتل، رستوران و اجاره بها

رکورد بالای غیرخوراکی ها نیز به بخش «هتل و رستوران» تعلق داشته که معادل با 4.9 درصد ثبت شده و تورم ماهانه «اجاره» نیز با 3.5 درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

در مقابل هم تورم «روغن ها و چربی ها» در کل کشور منفی بوده و افت قیمتی 2.8 درصدی داشته است.

در ادامه دسته بندی تورم ماهانه به تفکیک نقاط شهری وروستایی نشان می دهد دو کالای خوراکی (گوشت و سبزیجات) در شهر ها بیشترین رشد قیمت را داشته اند اما آنچه به تناسب مناطق روستایی افزایش قیمت بیشتری را در این نقاط ثبت کرده رشد قیمت در بخش خدمات شهری بوده است.

تورم

وضعیت تورم در مناطق شهری شهریور 1401

مرکز آمار در دسته بندی دیگری کالاها را از سه جهت بادوام، بی دوام و کم دوام مورد ارزیابی قرار داده و در کنار آن مسیر رشد قیمت خدمات را نیز به تصویر می کشد.

در همین خصوص تورم کالاهای بادوام در نقاط شهری منفی بوده و نشان از افت قیمت آن نسبت به ماه قبل خود داشته است. در بخش های بی دوام و کم دوام اما تورم ماهانه به ترتیب برابر با 2.1 درصد و 2.3 درصد بوده که تقریبا با نقاط روستایی سطحی برابر را ثبت کرده است.

این در حالی است که تورم بخش خدمات شهری معادل با 2.9 درصد ثبت شده که افزایش بیشتری در مقایسه با نقاط روستایی محسوب می شود.

در همین خصوص میزان رشد قیمت ماهانه در «کالاها و خدمات عمومی» شهری سطحی برابر با 1.2 درصد داشته که 0.7 واحد درصد بیشتر از مناطق روستایی رقم خورده است. بنابراین رشد چند کالای خوراکی و خدمات در شهر ها رکوردهای رشد قمیت شهری بوده اند.

در بخش روستاها اما مشاهده می شود تورم خوراکی در این نقاط بالاتر از شهری درج شده که عکس این رویداد دربخش کالاهای غیرخوراکی رقم خورده است.

تورم

تورم بالا در خوراکی های تازه و آموزش روستایی

در قیاس مقطعی شهریور 1401 داده ها و اطلاعات آماری نشان می دهند تورم «خوراکی های تازه» در مناطق روستایی به مراتب بالاتر از شهری ثبت شده است. این شاخص در روستاها برابر با 5.3 درصد بوده که در مقایسه با شهری ها 1.7 واحد درصد بیشتر بوده است. در همین راستا تورم ماهانه «میوه و خشکبار» برابر با 7.4 درصد رکورد دار رشد قیمت ماهانه در روستاها بوده است.

اتفاق دیگر رشد بالای قیمت ها در بخش «آموزش» مناطق روستایی است. در همین خصوص تورم ماهانه «آموزش» در این نقاط برابر با 5.7 درصد بوده که 3 واحد درصد از شهر نشینان بالاتر بوده است. به عبارت دیگر آنچه بیشترین رشد قیمت را در روستاها ثبت کرده «خوراکی های تازه» در سمت خوراکی ها و «آموزش» در کالاهای غیرخوراکی ها بوده است.

این در حالی است که البته در مناطق شهری رشد قیمت «هتل و رستوران» و «اجاره» در غیرخوراکی ها نقش موثر تری را در روند صعودی قیمت ها در شهریور شهرها داشته است.

در نهایت تورم ماهانه دو منطقه شهر و روستا در سطح برابر ثبت شده و افزایش قیمت در سبد مصرفی خانوارها باتوزیعی یکسان در این دو منطقه مواجه شده است.

تورم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا